Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Proračun Grada Vodica

Proračun je akt Grada Vodica kojim se procjenjuju njezini prihodi i primici te utvrđuju njezini rashodi i izdaci za jednu godinu.

Proračun donosi Gradsko vijeće prije početka slijedeće kalendarske godine, a ukoliko ne donese, Gradsko vijeće mora donijeti Odluku o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca.