Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Grb i zastava

Na temelju ĉlanka 4. stavka 1. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11- ispravak, 04/13, 09/13- pročišćeni tekst i 05/15 ) i članka 2. i 33. Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15) Gradsko vijeće Grada Vodica na 18. sjednici od 09. prosinca 2015. godine donosi

Odluku o grbu i zastavi Grada Vodica


Grb Grada Vodica
Grb Grada Vodica čini plavo polje u kojem srebrni/bijeli zdenac nadvisuje maslinova grančica sa šest zlatnih/žutih maslina.
Izvornik grba i zastave, reljef i podloga u boji, čuvaju se u Gradu Vodice. Jedan primjerak posebnog dokumenta na kojem je prikazan grb čuva se u Državnom arhivu.

Gradski grb rabi se :
  1. na službenim aktima gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Vodica, ispred naziva jedinice lokalne samouprave, 
  2. za potrebe fizičkih i pravnih osoba ako to nije u suprotnosti s interesima Grada, 
  3. na priznanjima Grada Vodica,
  4. na službenim pozivnicama, čestitkama i sl. kojim se koriste dužnosnici Grada,
  5. u službenim prostorijama Grada uz grb Republike Hrvatske. 
Ako se grb Grada Vodica ističe uz grb Republike Hrvatske, postavlja se s lijeve strane gledano prema grbovima.

Zastava Grada Vodica
Zastava Grada Vodica je plave boje sa žutom obrubljenim grbom grada u sredini. Omjer duljine i širine zastave je 1:2.

Gradska zastava ističe se:
  1. prigodom obilježavanja Dana Grada, 
  2. prigodom održavanja javnih skupova u Gradu, a u skladu s pravilima i običajima takvih skupova, 
  3. prigodom održavanja sjednica Gradskog Vijeća, 
  4. u drugim prigodama ako uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke uz prethodno odobrenje Gradonačelnika. 
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske, tada zastava Grada dolazi s lijeve strane.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Županije, tada se zastava Grada postavlja lijevo, zastave Republike Hrvatske u sredini, a zastava Županije desno gledano prema zastavi.