Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Gradonačelnik

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti, bira ga Gradsko vijeće iz reda svojih članova, u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Gradskom vijeću, na način i po postupku utvrđenim poslovnikom, u skladu s ovim Statutom i zakonom. Gradonačelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji se bira na prijedlog gradonačelnika. Zamjenik gradonačelnika bira se na isti način i po postupku kao i gradonačelnik. Zamjenik gradonačelnika dužnost obavlja profesionalno.

Gradonačelnik zastupa Grad. Građonačelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Grada Vodica u skladu sa zakonom.

Gradonačelnica prima građane svaki ponedjeljak od 10:00 do 12:00 sati.
Službenik za kontakt s građanima: Mira Kartelo, tel: 022 444 900.Gradonačelnik
dr. Nelka Tomić
gradonacelnica@grad-vodice.hr

Zamjenik gradonačelnika
Stipe Bosotin
dogradonacelnik@grad-vodice.hr