Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Datum objave: 15. listopada 2014.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području posebne državne skrbi (PPDS)", procijenjene vrijednosti nabave: 490.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 27. listopada 2014. godine do 13:30 sati.