Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Izgradnja malonogometnog igrališta u Čistoj Velikoj

Datum objave: 20. listopada 2014.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Izgradnja malonogometnog igrališta u Čistoj Velikoj", procijenjene vrijednosti nabave: 300.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 30. listopada 2014. godine do 13:30 sati.