Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Izvedba fasaderskih radova na zgradi ex "Šibenka" u Prvić Šepurini

Datum objave: 30. rujna 2015.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Izvedba fasaderskih radova na zgradi ex "Šibenka" u Prvić Šepurini", procijenjene vrijednosti nabave: 122.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 12. listopada 2015.g. do 13:30 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija može se preuzeti ovdje: