Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Nabava plina za potrebe grijanja i hlađenja sportske dvorane kod OŠ Vodice

Datum objave: 20. lipnja 2015.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Nabava plina za potrebe grijanja i hlađenja sportske dvorane kod OŠ Vodice", procijenjene vrijednosti nabave: 180.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 02. srpnja 2015. godine do 13:30 sati.