Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Poštanske usluge

Datum objave: 07. srpnja 2015.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Poštanske usluge", procijenjene vrijednosti nabave: 120.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 17. srpnja 2015. godine do 14:00 sati.