Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Sanacija krovišta na Bratskoj kući u Prvić Luci

Datum objave: 27. srpnja 2015.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Sanacija krovišta na Bratskoj kući u Prvić Luci", procijenjene vrijednosti nabave: 160.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 06. kolovoza 2015. godine do 13:30 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija može se preuzeti ovdje: