Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Stojarska opremu - II faza u zgradi Stare škole

Datum objave: 09. listopada 2015.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Nabava strojarske opreme - II faza prostorija Veleučilišta u ex "Staroj školi"", procijenjene vrijednosti nabave: 199.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 19. listopada 2015.g. do 13:30 sati.