Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Usluge poslova zaštite na radu

Datum objave: 22. travnja 2015.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: " Usluge poslova zaštite na radu", procijenjene vrijednosti nabave: 64.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 04. svibnja 2015. godine do 13:30 sati.