Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Izgradnja komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni OS 1

Datum objave: 30. prosinca 2016.
Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za : "Izgradnju komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni OS 1", procijenjene vrijednosti: 400.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 09. 01.2017.g. do 13,00 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija može se preuzeti ovdje: