Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavljanje usluga poslova zaštite na radu

Datum objave: 19. veljače 2016.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Obavljanje usluga poslova zaštite na radu", procijenjene vrijednosti nabave: 64.000,00 kuna.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 29. 02. 2016.g. do 13:30 sati.