Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Uređenje Ulice A. Starčevića, Vodice - II faza

Datum objave: 18. srpnja 2016.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Uređenje ulice Ante Starčevića - II. faza", procijenjene vrijednosti nabave: 495.000,00 kuna.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 25. srpnja 2016. godine do 13:30 sati.