Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Izgradnja sportskog igrališta na čes. zem. 667/5 k.o. Vodice na području Plave plaže

Datum objave: 14. ožujka 2017.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi ponovljeni postupak bagatelne nabave za: Izgradnja sportskog igrališta na čes. zem. 667/5 k.o. Vodice na području Plave plaže. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  24.03.2017. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: