Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Rekonstrukcija sportskog igrališta u Gaćalezima (ponovljeni)

Datum objave: 01. ožujka 2017.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi ponovljeni postupak bagatelne nabave za: Rekonstrukciju sporstkog igrališta u Gaćelezima. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  10.03.2017. do 13:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: