Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Rekonstrukcija sportskog igrališta u Gaćelezima

Datum objave: 20. veljače 2017.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: Rekonstrukciju sporstkog igrališta u Gaćelezima. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  27.02.2017. do 13:30 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: