Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Izgradnja ulične rasvjete

Datum objave: 22. rujna 2014.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Izgradnja ulične rasvjete", procijenjene vrijednosti nabave: 400.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 03. listopada 2014. godine do 13:30 sati.