Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta

Datum objave: 06. kolovoza 2014.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta", procijenjene vrijednosti nabave: 80.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 14. kolovoza 2014. godine do 12:00 sati.