Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Uređenje fasade Stare škole

Datum objave: 13. listopada 2014.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Uređenje fasade na objektu ex. „Stara škola" u Vodicama", procijenjene vrijednosti nabave: 437.055,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 23. listopada 2014. godine do 13:30 sati.