Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Uređenje pristupnog puta u predjelu Račice

Datum objave: 29. srpnja 2014.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Uređenje pristupnog puta - nerazvrstane ceste u predjelu Račice", procijenjene vrijednosti nabave: 160.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 08.08.2014.g. do 13:30 sati.