Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Izgradnja sustava oborinske odvodnje u Ulici Blata - odvojak

Datum objave: 14. travnja 2015.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: " Izgradnja sustava oborinske odvodnje u Ulici Blata - odvojak", procijenjene vrijednosti nabave: 150.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 23. travnja 2015. godine do 13:30 sati.
Grafički dio dokumentacije za nadmetanje nije se mogao staviti na raspolaganje na web, ali isti se može dobiti zahtjevom na e-mail: jelena.juricev@grad-vodice.hr, dok se sve ostale informacije o predmetu nabave mogu preuzeti ovdje: