Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Sanaciju i održavanje plaže Vruje u Vodicama

Datum objave: 01. lipnja 2015.

Naručitelj Grad Vodice pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti za: „Sanacija i održavanje Gradske plaže Vruje u Vodicama - I faza", te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude za sanaciju i održavanje Gradske plaže Vruje u Vodicama, procijenjene vrijednosti 495.000,00 kina.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („NN", br.: 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.