Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Uređenje poljskih i protupožarnih putova

Datum objave: 24. srpnja 2015.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Uređenje poljskih i protupožarnih putova", procijenjene vrijednosti nabave: 200.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 03. kolovoza 2015. godine do 13:30 sati. 

Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija može se preuzeti ovdje: