Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Nastavak uređenja i opremanje malonogometnog igrališta u Čistoj Velikoj

Datum objave: 17. listopada 2016.
Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Nastavak uređenja i opremanje malonogometnog igrališta u Čistoj Velikoj", procijenjene vrijednosti nabave: 305.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 24. 10. 2016.g. do 13,30 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija može se preuzeti ovdje: