Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavljanje usluga stučnog građevinskog nadzora

Datum objave: 19. veljače 2016.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Obavljanje usluga stučnog građevinskog nadzora", procijenjene vrijednosti nabave: 160.000,00 kuna.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 29. 02. 2016.g. do 12:30 sati.