Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Redovno održavanje plaža

Datum objave: 14. travnja 2016.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Redovno održavanje plaža", procijenjene vrijednosti nabave: 400.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 25. travnja 2016. godine do 13:30 sati.