Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Uređenje novih asfaltnih površina

Datum objave: 30. lipnja 2016.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Uređenje novih asfaltnih površina", procijenjene vrijednosti nabave: 272.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 08. srpnja  do 13:30 sati.