Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Uređenje parkirnog prostora na južnom dijelu bivše Drvoplastike

Datum objave: 13. svibnja 2016.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Uređenje parkirnog prostora na južnom dijelu bivše Drvoplastike", procijenjene vrijednosti nabave: 400.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 20. 05. 2016. godine do 11 sati.