Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Uređenje poljskih i protupožarnih putova

Datum objave: 15. veljače 2016.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Uređenje poljskih i protupožarnih putova na području Grada Vodica", procijenjene vrijednosti nabave: 489.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 25. veljače 2016. godine do 13:30 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija može se preuzeti ovdje: