Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Uređenje poljskog puta na području naselja Gaćelezi i Grabovci (između dva naselja)

Datum objave: 25. ožujka 2016.

Grad Vodice, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za: "Uređenje poljskog puta na području naselja Gaćelezi i Grabovci (između dva naselja)", procijenjene vrijednosti nabave: 279.000,00 kuna. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 04. travnja 2016. godine do 13:30 sati.