Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Izrada Urbanističkog plana uređenja Donja Srima

Datum objave: 12. lipnja 2019.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za:
"Izrada Urbanističkog plana uređenja Donja Srima". 
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude u roku pet (5) dana 
od dana objave na internet stranici Grada Vodica. 
Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: