Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica

Datum objave: 12. lipnja 2019.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za:
"Izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica". 
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude u roku pet (5) dana
od dana objave na internet stranici Grada Vodica.
Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: