Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Uredski materijal-ponovljeni postupak II

Datum objave: 28. svibnja 2019.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Uredski materijal". 
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  
04. lipnja 2019. do 12:00 sati, kada će se izvršiti javno otvaranje ponuda.
Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: