Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Izrada Idejnog i glavnog projekta sportske dvorane u Račicama

Datum objave: 04. ožujka 2020.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Izrada Idejnog i glavnog projekta sportske dvorane u Račicama ". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do: 13. ožujka 2020.god. do 13:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: