Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru

Datum objave: 10. travnja 2020.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru ". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do: 17. travnja 2020.god. do 10:30 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: