Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Vodice ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Grad Vodice, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):


  1. Građevinsko obrt "PIPIĆ“, Male Vrulje 3, 22 211 Vodice.


Sukladno članku 13. st. 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ovaj popis objavljen je na internetskim stranicama Grada Vodica i rednovno se ažurira.