Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Prethodna analiza tržišta: Uređenje plaža Vrulje - II faza

Datum objave: 22. prosinca 2017.
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 120/16) naručitelj Grad Vodice, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove na: Uređenje plaže Vrulje - II faza, EV.br.: 8/17,  provodi prethodnu analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.