Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Mjesni odbori

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanja o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Grada osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbori se osnivaju za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje
četiri godine.

Vijeće Mjesnog odbora Grabovci

 1. Luka Bilać, predsjednik (tel 091 795 1275)
 2. Dalibor Kendeš, član
 3. Tomislav Brusan, član
 4. Albert Kendeš, član
 5. Zlatko Gucek, član

Vijeće Mjesnog odbora Čista Velika

 1. Ante Škarić, predsjednik (tel 098 431 486)
 2. Ante Pešić, član
 3. Josip Storić, član
 4. Mišo Šunjerga, član
 5. Anton Storić, član
 6. Željko Perković, član
 7. Ivan Storić, član

Vijeće Mjesnog odbora Čista Mala

 1. Zorica Lalić predsjednik (tel 099 689 1646)
 2. Nikola Lalić, član
 3. Todor Lalić, član
 4. Solanž Antić, član
 5. Marko Lalić

Vijeće Mjesnog odbora Prvić Šepurine

 1. Goran Franić, predsjednik (tel 095 524 2797)
 2. Ivo Škara, član
 3. Jadranka Cukrov, član
 4. Jasmina Mrša, član
 5. Roko Cukrov, član
 6. Lino Vlahov, član
 7. Liposava Kuštović

Vijeće Mjesnog odbora Prvić Luka

 1. Kristijan Bumbak, predsjednik (tel 091 735 6552)
 2. Branko Lučev, član
 3. Svjetlana Jurlin Livić, član
 4. Blaž Renić, član
 5. Siniša Dobrota, član

Vijeće Mjesnog odbora Srima

 1. Danijela Mijat, predsjednik (tel 098 723 725)
 2. Josip Palada, član
 3. Ljubomir Grubelić, član
 4. Ivan Jozanović, član
 5. Ljubomir Vlahov, član
 6. Marijo Čular, član
 7. Božidar Bratić, član

Vijeće Mjesnog odbora Gaćeleze

 1. Gordan Tabula, predsjednik (tel 091 760 2845)
 2. Ante Tabula, član
 3. Ivan Erceg, član
 4. Mate Tabula, član
 5. Antonijo Tabula, član