Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Javni natječaj - Administrativni referent - arhivar

08. rujna 2016.

Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 04/14, 13/14 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 02/15, 05/15 i 03/16), Tajnik Grada Vodica uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

I. za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Administrativni referent - arhivar (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.