Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup gradske nekretnine

20. lipnja 2016.
Na temelju Zaključka (KLASA: 363-05/15-01/67 , URBROJ: 2182/04-05/07-16-3) od 08. lipnja 2016.g., Gradonačelnica Grada Vodica 20. lipnja 2016.g. raspisuje

N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
gradske nekretnine-zemljišta označenog kao čest. zem. 2707 k.o. Vodice  1. - Namjena prostora: skladištenje kamena
    - Početni iznos zakupnine: 581,95 kn/mjesečno bez PDV-a (ukupne površine 565,00 m2 x 1,03 kn)
    - Ugovor o zakupu zaključit će se do: 31. svibnja 2019.g.


20. lipnja 2016.