Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Prijam u službu - Računovodstveni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda (2 izvršitelja)

24. lipnja 2016.

Na temelju članaka 8., 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 13/14, 04/14, „Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 02/15, 05/15 i 03/16), pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje

O G L A S

I. za prijam u službu u Upravni odjel za financije i javne prihode na radno mjesto Računovodstveni referent za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda (2 izvršitelja, m/ž) na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od dva mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.