Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice - Referent za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo i Viši referent za komunalno-vodni sustav i komunalno redarstvo

28. lipnja 2016.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Planu prijma u službu u Grad Vodice za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 02/16 i 03/16) Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo raspisuje

 

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Gradu Vodice za sljedeća radna mjesta:

 

  1. Referent za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, 1 izvršitelj/ica Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
  2. Viši referent za komunalno-vodni sustav i komunalno redarstvo, 1 izvršitelj/ica Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo


28. lipnja 2016.