Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice - Viši referent za komunalno-vodni sustav i komunalno redarstvo

08. kolovoza 2016.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Planu prijma u službu u Grad Vodice za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 02/16, 03/16, KLASA: 112-01/1601/01, URBROJ: 2182/04-03/03-16-6) Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo raspisuje


JAVNI POZIV
za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Gradu Vodice

za sljedeće radno mjesto:

  1. Viši referent za komunalno-vodni sustav i komunalno redarstvo, 1 izvršitelj/ica
    Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo


08. kolovoza 2016.