Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u provedbi mjere Javnih radova, programa "ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH I POLJSKIH PUTOVA"

11. travnja 2017.

Na temelju članka 42. točka 35. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13 - pročišćeni tekst, 09/13 -  ispravak,  05/15 i „Službeni glasnik  Grada Vodica“, broj 04/16) Gradonačelnik Grada Vodice objavljuje

 

 
JAVNI  POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere  Javnih radova,  programa „Održavanje protupožarnih i poljskih putova” (10 izvršitelja/ica)

 

       I.            Opis Programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad
 
            Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.
            Program „Održavanje protupožarnih i poljskih putova“ koji će se provoditi na cijelom području Grada Vodica u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove čišćenja, uređenja i održavanja poljskih putova, biciklističkih staza i protupožarnih putova te čišćenje i održavanje ostalih zapuštenih prostorija na području Grada Vodica koje nisu u sustavu redovnog održavanja.