Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

JAVNI NATJEČAJ - Administrativni referent - arhivar

31. listopada 2018.
Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 09/17), Pročelnik upravnog tijela - Tajnik Grada uz prethodnu suglasnost Gradonačelnice raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Administrativni referent - arhivar (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca
 
Uvjeti:
-      srednja stručna sprema društvenog smjera
-      najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-      poznavanje rada na računalu
-      položen državni stručni ispit
-      položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama