Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

NATJEČAJ za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na 2. katu objekta ex. „Stara općina“ u Vodicama označen kao čest. zgr. 22/3 K.O. Vodice

12. rujna 2018.
Na temelju Zaključka (KLASA: 372-03/18-01/10, URBROJ: 2182/04-05/07-18-01) od 10. rujna 2018.g., Gradonačelnica Grada Vodica  10. rujna 2018.g., raspisuje
 
N  A  T  J  E  Č  A  J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
poslovnog prostora na 2. katu objekta ex. „Stara općina“ u Vodicama
označen kao čest. zgr. 22/3 K.O. Vodice