Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

OGLAS za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica za vrijeme trajanja projekta „Nove mogućnosti“

15. studenog 2018.
Na temelju članaka 8., 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 09/17 i 07/18), Tajnik Grada Vodica uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje
 
OGLAS
za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica
za vrijeme trajanja projekta „Nove mogućnosti“

 
a) na radno mjesto Viši stručni suradnik - Voditelj projekta „Nove mogućnosti“ (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rad od 2 mjeseca radi potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom.
Uvjeti:
-        magistar društvene ili tehničke struke
-        najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-        poznavanje rada na računalu
 
b) na radno mjesto Viši referent - Koordinator aktivnosti projekta „Nove mogućnosti“ (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rad od 2 mjeseca radi potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom.
Uvjeti:
-        sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke
-        najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-        dobro poznavanje rada na računalu