Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije i javne prihode na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i proračun

22. veljače 2019.
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 09/17, 07/18 i 02/19), Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Vodica, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnice Grada Vodica, raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i javne prihode na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i proračun, u II. kategoriji, potkategoriji viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž)  uz probni rad od tri mjeseca.
 
Uvjeti:
-        magistar ekonomije,
-        najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-        poznavanje rada na računalu.