Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Referent za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo

13. veljače 2019.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 09/17, 07/18, 02/19), Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnice, raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo na radno mjesto Referent za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo (1 izvršitelj, m/ž)  na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

 
Uvjeti:

-      srednja stručna sprema (upravnog ili drugog društvenog smjera),

-      najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-      poznavanje rada na računalu

-      položen državni stručni ispit.